Untitled-1

تور نخجوان از تبریز و مرز جلفا

تور نخجوان از مرز جلفا:
تور نخجوان به اندازه برخی از تورهای خارجی مشهور و شناخته نیست اما تجربه مثبت مسافران و خاطرات دلپذیرشان از این شهر زیبا، آرام و بکر تاییدی است بر درستی تصمیم ما در معرفی هر چه بیشتر آن به عنوان مقصدی خاص در میان انبوه تورهای خارجی. نخجوان تصویری ماندگار و متفاوت از خود در ذهن شما به جای خواهد گذاشت.

روز اول تور نخجوان

ساعت ۱۰ الی ۱۲ در مرز جلفا حاضر شده و ماشین خود را در پارکینگ های موجود قرار داده و بصورت انفرادی یا با گروه وارد گمرک جلفا شده و پس از پرداخت عوارض خروجی و ۴ منات بابت حق ورود و بیمه به گمرک نخجوان از مرز رد شده و طرف دیگر مرز در نخجوان سوار ماشین هماهنگ شده می شوید و به هتل ترانسفر می شوید

 

روز دوم

وقتی به مرز رسیدیم از مرز تا محل بررسی پاسپورت ها ۱۰۰متر پیاده روی داریم. قبل از وارد شدن به مرز چند صرافی برای چینج کردن دلار وجود دارد که میتوانیم از آن ها استفاده کنیم. پس از عبور از مرز سوار ترانسفر های هماهنگ شده شرکت میشویم و فقط نیم ساعت تا هتل مسیر داریم.

 

وقتی وارد سالن شدیم در صورت عدم پرداخت عوارض، همان جا توسط دستگاه های موجود در مرز عوارض را پرداخت کرده و پس از ثبت مهر خروج در پاسپورت از مرز عبور کرده و وارد خاک آذربایجان می شویم.

 

در مسیر تا رسیدن به هتل، کوه معروف نخجوان (ایلان داغی) قابل مشاهده است.

وقتی به هتل رسیدیم چک این (ورود به هتل) میشویم و اتاق های  خود را تحویل می گیریم و بعد برای صزف ناهار آماده میشویم.

(صبحانه روز اول در صورت درخواست با هزینه شخصی سرو می شود)

 

روز سوم سفر

صرف صبحانه ساعت ۸ الی ۹ صبح

ساعت ۱۰ صبح گشت شهری تور (مقبره مومنه خاتون، پارک سنگی، قلعه قدیمی و موزه داخل قلعه و مقبره نوح نبی) داریم وحدود ساعت ۱۳ به هتل برمی گردیم و ناهار صرف می کنیم. و ساعت ۲۰ صرف شام و موسیقی در هتل را داریم.

 

گشت های شهری:

مقبره مومنه خاتون

قلعه سنگی

مقبره نوح نبی

 

روز چهارم سفر

صرف صبحانه ساعت ۸ الی ۹ صبح و ساعت ۱۰ صبح گشت خارج برنامه تور نخجوان، غار دوزداغ و غار اصحاب کهف و ساعت ۱۲ برگشت و صرف ناهار عصر وقت آزاد و ساعت ۲۰ صرف شام و سپس جشن و موسیقی در هتل

 

تور های آپشنال:

غار دوزداغ

غار اصحاب کهف

روز پنجم سفر

ساعت ۸ الی ۹ صبح صبحانه را در هتل صرف میکنیم. و ساعت ۱۰ صبح اتاق را تحویل می دهیم و به طرف مرز و گمرگ جلفا بر می گردیم.  حدود ساعت ۱۴ از شهر جلفا خارج می شویم. صرف ناهار در صوفیان به عهده مسافر است، حدود ساعت ۱۰ الی ۱۱ شب هم صرف شام به عهده مسافر است.

 

شماره رزرو تور نخجوان:  ۰۲۱۷۱۰۵۷۸۹۸