۰۳/۱۱/۱۳۹۵

موزه حسین جاوید

«موزه حسین جاوید نخجوان» موزه حسین جاوید در سال ۱۹۸۱ و توسط بنیانگذار ادبیات رمانتیک کشور آذربایجان، حسین جاوید، در خانه ایشان که در محله علی […]
۱۲/۱۱/۱۳۹۵

موزه بهروز کنگری در نخجوان

موزه بهروز کنگری:(موزه خاطره)  موزه خاطره به یاد نقاش مشهور کشور آذربایجان بهروز کنگری و نشان دادن و شناساندن آثار این هنرمند مشهور در سال ۲۰۰۲ […]