۰۲/۰۳/۱۳۹۸

شهر و جاذبه‌های اردوباد

اردوباد، شهری به درازای تاریخ اردوباد با حدود ۱۴۰۰۰ نفر سومین شهر پر جمعیت منطقه خود مختار نخجوان پس از نخجوان و جلفا است. این شهر […]
۰۲/۰۳/۱۳۹۸

شهرستان بابک نخجوان

شهرستان بابک یکی از مناطق جمهوری خودمختار نخجوان است بابک (به ترکی آذربایجانی Babək ) شهرستانی (رایون) در مرکز جمهوری خودمختار نخجوان آذربایجان است. این شهرستان […]