Untitled-1

موزه بهروز کنگرلی در نخجوان

موزه بهروز کنگرلی: (موزه خاطره)

 موزه خاطره به یاد نقاش مشهور کشور آذربایجان بهروز کنگرلی و نشان دادن و شناساندن آثار این هنرمند مشهور در سال ۲۰۰۲ تاسیس شده است.
در آن ۴۱۱ اثر نگهداری می شود که ۵۶ تا از این آثار شامل نقاشی های اورجینال این هنرمند و بقیه شامل عکس های نقاشی های این هنرمند بزرگ می باشد.
همچنین در آن اشیای شخصی ایشان نگهداری می شود و در معرض بازدید علاقمندان قرار می گیرد.

این هنرمند به علت بیماری فقط مت ۷ سال به فعالیت خلق آثار هنری مشغول گردید و ایشان تا سال ۲۰۰۰ به این فعالیت مشغول بودند.

موزه یادبود در سال ۲۰۰۰ به منظور قاچاق قربانیان نسل کشی توسط ارامنه تاسیس شد، مردم نچشیان در جنگ برای حاکمیت و تمامیت ارضی آذربایجان جان باختند. نمایشگاه های ۱۸۴۹ شامل واقعیت های نسل کشی، عکس های شهید، مواد مربوط به فعالیت های مبارزه علیه ارامنه، عکس های قهرمانان ملی و اتحاد جماهیر شوروی، اقلام شخصی و سایر مواد متعلق به آنها در اینجا نگهداری می شود و نمایش داده می شود.

موزه بهروز كنگرلی در سال ۲۰۰۲ در شهر ناخیچوان به منظور ممنوع كردن بهروز كنگرلی، نماینده برجسته حرفه هنری، بنیانگذار نقاشی واقع گرایانه، ساخته شد. ۴۱۱ نمایشگاه در این نمایشگاه حفظ و نمایش داده می شود، ۵۶ مورد از آثار اصلی نقاش هستند، برخی دیگر نسخه های عکس از آثار هستند، همچنین اسناد مربوط به خانواده، زندگی و فعالیت های خلاقانه، مواد اولیه و سایر مواد. به علت بیماری، او زندگی کوتاه و شانس داشت که تنها ۷ سال با خلاقیت مشغول باشد، B.Kangarli 2000 در مورد عکس ها ایجاد کرد.

آدرس موزه:

شهر نخجوان، خیابان آتاتورک، شماره ۷۵