Untitled-1

مسجد جامع نخجوان

مسجد جامع نخجوان

بنای مسجد جامع نخجوان در مرکز شهر از دور نمایان است. و در بخشی از آن مزار و یادمان‌ شهدای شهر شاه‌بوز واقع شده است.
نمای این مسجد با آجرهایی که از ایران به نخجوان آورده شده تزیین ‌شده است. و در آجرکاری از اشکال ظریف هنری استفاده شده است. که به‌ نمای مسجد زیبایی خاص و متفاوتی بخشیده است.
بخش اصلی مسجد جامع رسول‌الله(ص) در طبقه نخست قرار دارد. و در طرف مقابل محراب یک بخش نیم‌طبقه به‌عنوان طبقه دوم مسجد ساخته‌ شده است. بخشی از دیوارهای داخلی مسجد از سنگ مرمر پوشیده شده است.
ارتفاع گنبد از سطح زمین ۱۱,۵ متر است. محراب این مسجد با کاشی‌های زیبای هنر ایرانی اسلامی که توسط هنرمندان ایرانی طراحی شده، چشم‌نواز است.
این مسجد دارای دو مناره به ارتفاع ۲۶ متر است..
نقشه ی معماری مسجد جامع رسول‌الله(ص) شهرستان شاه‌بوز به صورت هشت‌ ضلعی طراحی‌ شده است. فلسفه ی هشت ضلعی بودن بنا اعتقاد مردم آذربایجان به عدد هشت است. و این عدد را مقدس میدانند.

باوجودیکه مردم شهر شیعه هستند. ولی به رسم مساجد اهل تسنن ورود زنان به مسجد جایز نیست. و تنها مردان هستند که برای ادای نماز به مسجد میایند. وقتی همسرم وارد مسجد میشود، نماز ظهر تازه تمام شده و مردان در پایان نماز، دایره ای شکل داده و با سنت زیبایی به هم دست برادری میدهند.

 

مسجد جامع نخجوان