Untitled-1

روستای زیبای چشمه سیراب

جاذبه های نخجوان

چشمه سیراب در یکی از روستاهای شهر بابک به نام سیراب و در شمال شرق شهرستان نخجوان قرار گرفته است

به علت اهمیت بسزایی مواد معدنی این چشمه اولین کارخانه آب معدنی به نام سیراب در سال ۱۹۵۱ افتتاح گردید و در سال ۲۰۰۳ این کارخانه با تکنولوژی روز مجهز شد و تا امروز به فعالیت ادامه می دهد.

محصولات این چشمه در حال حاضر به کشورهای اکراین، ترکیه، ایران و روسیه صادر می شود.