Untitled-1

شهرستان بابک نخجوان

شهرستان بابک یکی از مناطق جمهوری خودمختار نخجوان است

بابک (به ترکی آذربایجانی Babək ) شهرستانی (رایون) در مرکز جمهوری خودمختار نخجوان آذربایجان است. این شهرستان نزدیک به ۷۱۴۰۰نفر جمعیت دارد. این سر شماری درسال ۱۹۹۹ انجام شده است. شهرستان بابک از طرف شمال با شهرستان شاهبوز و کشور ارمنستان، از طرف جنوب با دریاچه سد آراز (ارس)، از طرف شرق با شهرستان جلفا، از طرف غرب با شهرستان کنگرلی همسایه است.

شهر بابک در سال ۱۹۳۰ تاسیس شده است. در جنوب شرقی شهر نخجوان قرار گرفته است. نام این شهرستان از نام سردار معروف بابک خرمدین برگرفته شده است.

جمهوری خودمختار نخجوان در قسمت غرب جمهوری آذربایجان قرار دارد که با کشورهای ایران، ترکیه و ارمنستان همسایه است.

از آثار تاریخی این شهر می توان: داش قلعه نافاراسی، دامجی خانا و کول تپه را نام برد.

از اماکن مذهبی این شهر می توان نهرام امامزاده سی را نام برد.

از چشمه های جوشانش تندر بولاغی مشهور است.

از چشمه های آب معدنی اش می توان سیراب و کلبه یاقی را نام برد.

آب چشمه کلبه یاقی برای بیماری های پوستی و مخصوصا اگزما بسیار مفید است.

تور نخجوان از مرز جلفا